Mooi artikel over Hofje Wilgendaal in Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) heeft samen met de provinciale verenigingen een handreiking opgesteld die initiatiefnemers helpt bij de ontwikkeling van nieuwe woningen in dorpen en kleine kernen of bij de herbestemming van bestaand vastgoed. Hierin wordt de ontwikkeling van een initiatief in stappen uitgewerkt en worden er ter inspiratie verschillende wooninitiatieven gedeeld. Zo ook nieuwbouwplan Hofje Wilgendaal in Herpen. 

Initiatiefnemers Wim van Hoogstraten en Herman Heurkens vertellen hun verhaal, die begon in 2020. Toen kwam er een oproep van de gemeente Oss aan de dorpsraad in Herpen om met initiatieven te komen om de leefbaarheid in het dorp te versterken. "Vanuit de volle overtuiging dat een vorm van samenwonen met gemeenschappelijke voorzieningen kan bijdragen aan het meer omzien naar elkaar, gingen initiatiefnemers Wim van Hoogstraten en Herman Heurkens op zoek naar gelijkgestemden. Dat lukte niet direct, maar daar lieten beiden zich niet door uit het veld slaan." Met hulp lukte het uiteindelijk om met een goed plan te komen die door de gemeente werd geaccepteerd. Een heel proces volgde, wat hen veel tijd en doorzettingsvermogen heeft gekost. 

Hierover wordt in het artikel het volgende gezegd: "De initiatiefnemers kijken tevreden op hun ontwikkeling terug, maar zouden met de kennis van nu een aantal zaken anders aanpakken. Een volgende keer zouden zij direct vanaf de start een groep van potentiële bewoners willen vormen, zoals bij CPO–projecten gebruikelijk. Verwachting is dat dit, vooral in meer onzekere tijden, voor binding zorgt. Daarnaast hebben de initiatiefnemers ondervonden hoeveel kennis er op allerlei terreinen nodig is om een initiatief tot uitvoering te brengen. Denk bijvoorbeeld aan de aanvraag van een subsidie voor de gemeenschappelijke ruimte. De subsidie is binnen, maar het heeft heel veel tijd en werk gevraagd. Conclusie is dat dit soort initiatieven eigenlijk niet zonder ondersteuning kunnen. Het is aan initiatiefnemers om steeds te kijken op welke terreinen dat nodig is. Ook een routekaart met de verschillende stappen in de ontwikkeling had de initiatiefnemers geholpen."

Lees de handreiking en het artikel (op pagina 9) hieronder of op de website van LVKK via deze link.